.......... Od 29.9.2020 sú zakázané návštevy v DD a DSS ..........

COVID-19

Dôležité telefónne čísla

Oznam pre príbuzných


Poskytovanie informácií

Na základe zákona č. 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií. Možnosti podávania žiadostí nájdete tu.

0800 212 212 - Linka pre ženy zažívajúce násilie


Novinky

17.12.2020 - DD a DSS
Vianočná kapustnica
Vianoce mnoho ľudí považuje za najkrajšie obdobie v roku. Nie je tomu inak ani u nás, v našom Domove. ... čítať viac


11.12.2020 - DD a DSS
Hovorte s nami
Karanténne opatrenia sú prísne. Nesmieme von, ani naši príbuzní nesmú k nám. Ale stretnúť a ... čítať viac


07.12.2020 - DD a DSS
Navštívil nás Mikuláš so svojimi pomocníkmi
Ďakujem, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa ... čítať viac


02.12.2020 - DD a DSS
Zdobili sme vianočný stromček
Predvianočné obdobie má svoje čaro. Ľudia sú k sebe milší, ohľaduplnejší a všade naokolo ... čítať viac


Všetky akcie

TOPlist


Ochrana osobných údajov

Protispoločenská činnosť

COVID-19

Rozhodnutím RÚVZ Žiar nad Hronom je zariadenie od 6.1.2021 uzavreté až do odvolania


Postup príjímania nových klientov si môžete prečítať ... tu ....


Od pondelka 11.1.2021 bude obnovené činnosť prevádzky Doména


Vzhľadom k momentálnej zhoršenej epidemiologickej situácii sú návštevy v zariadení ÚPLNE ZAKÁZANÉ.

Bližšie informácie podávajú:
riaditeľ Ing. Hlaváč - 045/6782910
vedúca ZÚ PhDr. Šuhajdová - 045/6782929


Krízový plán DD a DSS ZH ... tu ...


Ďakujeme všetkým, ktorí nám aj zamestnancom nášho Domova darovali rúška, respirátory, ochranné štíty, dezinfekčné prostriedky, materiál na šitie rúšok, a všetkým, ktorí nás finančne podporili v ochrane pred vírusom:

Banskobystrickému samosprávnemu kraju,
Mestu Žiar nad Hronom,
Nadácii Orange,
Nadácii Tatra banky,
Nadácii Henkel Slovensko,
Občianskemu združeniu Milan Štefánik,
Slovnaft a.s.,
Firme Barborka,
MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi,
Bc. Františkovi Páleníkovi,
Mgr. Tomášovi Fábrymu,
Ing. Emilovi Vozárovi,
Mgr. Danielovi Gelienovi,
Ivane Bujnovej,
Ivane Bániovej,
Andrei Sliackej