.......... Od 29.9.2020 sú zakázané návštevy v DD a DSS ..........

COVID-19

Dôležité telefónne čísla

Oznam pre príbuzných


Poskytovanie informácií

Na základe zákona č. 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií. Možnosti podávania žiadostí nájdete tu.

0800 212 212 - Linka pre ženy zažívajúce násilie


Novinky

30.09.2020 - DSS Doména
Hravá a tvorivá jeseň
Aktuálne ročné obdobie už neumožňuje tráviť čas na dvore, preto sa všetky naše činnosti robia ... čítať viac


25.09.2020 - DD a DSS
Slivky, jablká, hrušky
... sme naoberali v záhrade a v dielni pracovnej terapie sme si z nich pripravili výborné koláče ... čítať viac


28.08.2020 - DSS Doména
A leto sa končí
Leto sa nám blíži ku koncu a pomaličky prichádza jeseň. Naznačujú nám to nielen studené rána ... čítať viac


25.08.2020 - DD a DSS
Leto v záhrade
Do záhrady chodíme oddychovať aj pracovať. Koncom leta sme si pochutili na jablkách a dozreli aj ... čítať viac


Všetky akcie

TOPlist


Ochrana osobných údajov

Protispoločenská činnosť

COVID-19

Postup príjímania nových klientov si môžete prečítať ... tu ....


Od 29. 9. 2020 sú zakázané návštevy v DD a DSS. Bližšie informácie si môžete prečítať ... tu ...


Krízový plán DD a DSS ZH ... tu ...


Ďakujeme všetkým, ktorí nám aj zamestnancom nášho Domova darovali rúška, respirátory, ochranné štíty, dezinfekčné prostriedky, materiál na šitie rúšok, a všetkým, ktorí nás finančne podporili v ochrane pred vírusom:

Banskobystrickému samosprávnemu kraju,
Mestu Žiar nad Hronom,
Nadácii Orange,
Nadácii Tatra banky,
Nadácii Henkel Slovensko,
Občianskemu združeniu Milan Štefánik,
Slovnaft a.s.,
Firme Barborka,
MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi,
Bc. Františkovi Páleníkovi,
Mgr. Tomášovi Fábrymu,
Ing. Emilovi Vozárovi,
Mgr. Danielovi Gelienovi,
Ivane Bujnovej,
Ivane Bániovej,
Andrei Sliackej