.......... Od 4.6.2020 sú povolené návštevy v DD a DSS v obmedzenom režime .......... Od 8.6.2020 je obnovená prevádzka strediska Doména ..........

COVID-19

Dôležité telefónne čísla

Oznam pre príbuzných


Poskytovanie informácií

Na základe zákona č. 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií. Možnosti podávania žiadostí nájdete tu.

0800 212 212 - Linka pre ženy zažívajúce násilie


Novinky

02.07.2020 - DSS Doména
Opäť spolu
Po 3 mesiacoch sa brány Domény otvorili a my sme sa mohli konečne vrátiť tam, kam radi chodievame. ... čítať viac


26.06.2020 - DD a DSS
Terapia v júni
V júni sme sadili paradajky, netýkavky a petunky, piekli sme čerešňovú bublaninu, dali sme si červenú ... čítať viac


10.06.2020 - DD a DSS
Opäť sme sa stretli so svojimi blízkymi
Radosť, slzy šťastia, úsmev,... Aj takéto boli prejavy našich klientov, keď sa dozvedeli, že ... čítať viac


28.05.2020 - DD a DSS
V dielni rozvoja pracovných zručností
V máji sme piekli z vlastných zaváranín, šili sme veselé hračky, urobili sme si opekačku v záhradnom ... čítať viac


Všetky akcie

TOPlist


Ochrana osobných údajov

Protispoločenská činnosť

COVID-19

Postup príjímania nových klientov si môžete prečítať ... tu ....


Od 4.6.2020 budú povolené návštevy v obmedzenom režime v čase od 13:30 do 16:00 hod. Bližšie informácie ohľadom režimu návštev si môžete prečítať ... tu ....


Prevádzka strediska Doména je od 8.6.2020 znovu obnovená


Krízový plán DD a DSS ZH ... tu ...


Ďakujeme všetkým, ktorí nám aj zamestnancom nášho Domova darovali rúška, respirátory, ochranné štíty, dezinfekčné prostriedky, materiál na šitie rúšok, a všetkým, ktorí nás finančne podporili v ochrane pred vírusom:

Banskobystrickému samosprávnemu kraju,
Mestu Žiar nad Hronom,
Nadácii Orange,
Nadácii Tatra banky,
Nadácii Henkel Slovensko,
Občianskemu združeniu Milan Štefánik,
Slovnaft a.s.,
Firme Barborka,
MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi,
Bc. Františkovi Páleníkovi,
Mgr. Tomášovi Fábrymu,
Ing. Emilovi Vozárovi,
Mgr. Danielovi Gelienovi,
Ivane Bujnovej,
Ivane Bániovej,
Andrei Sliackej