.......... Od 29.9.2020 sú zakázané návštevy v DD a DSS ..........

COVID-19

Dôležité telefónne čísla

Oznam pre príbuzných


Poskytovanie informácií

Na základe zákona č. 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií. Možnosti podávania žiadostí nájdete tu.

0800 212 212 - Linka pre ženy zažívajúce násilie


Novinky

30.11.2020 - DD a DSS
Voľný čas v našom Domove
Aj počas druhej vlny ochorenia Covid-19 má náš Domov zavedené prísnejšie opatrenia. To nám však ... čítať viac


30.10.2020 - DD a DSS
Pamiatka zosnulých
Tento rok nám návštevu cintorínov na Pamiatku zosnulých prekazil zákaz vychádzania. Preto sme ... čítať viac


30.10.2020 - DSS Doména
Jeseň, pani bohatá...
Októbrové aktivity sa niesli v znamení jesenného tvorenia a realizovaním rôznych činností spojených ... čítať viac


20.10.2020 - DD a DSS
Jeseň na terapii
Na jeseň sme oberali a sušili jablká, boli sme na ulici pred Domovom zamávať cyklistom z pretekov ... čítať viac


Všetky akcie

TOPlist


Ochrana osobných údajov

Protispoločenská činnosť

COVID-19

Postup príjímania nových klientov si môžete prečítať ... tu ....


Od 29. 9. 2020 sú zakázané návštevy v DD a DSS. Bližšie informácie si môžete prečítať ... tu ...


Krízový plán DD a DSS ZH ... tu ...


Ďakujeme všetkým, ktorí nám aj zamestnancom nášho Domova darovali rúška, respirátory, ochranné štíty, dezinfekčné prostriedky, materiál na šitie rúšok, a všetkým, ktorí nás finančne podporili v ochrane pred vírusom:

Banskobystrickému samosprávnemu kraju,
Mestu Žiar nad Hronom,
Nadácii Orange,
Nadácii Tatra banky,
Nadácii Henkel Slovensko,
Občianskemu združeniu Milan Štefánik,
Slovnaft a.s.,
Firme Barborka,
MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi,
Bc. Františkovi Páleníkovi,
Mgr. Tomášovi Fábrymu,
Ing. Emilovi Vozárovi,
Mgr. Danielovi Gelienovi,
Ivane Bujnovej,
Ivane Bániovej,
Andrei Sliackej